مختصری در مورد شرکت استرانگ

مختصری در مورد شرکت استرانگ

لطفا سعی کنیم به طبیعت احترام بگذاریم . وقتی آشغال خودتان رو در کوچه یا خیابان میریزید آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه کسی باید آنرا برای شما جمع کند ؟

چرا به حقوق حیوانات و سایر موجودات زنده احترام نمیگذاریم ؟ چرا فکر میکنیم که بیشتر رفتار ها درست و بجا هستند …

سعی کنیم دوستار طبیعت و محیط زیست باشیم . حداقل اگر نیستیم . به آن آسیبی هم نرسانیم .

لطفا درک خودمان را افزایش دهیم .

همیشه یادتان باشد که

  • آیا میدانید این یک تست است ؟ اگر نمیدانید پس بدانید که این تست است
  • آیا میدانید این یک تست است ؟ اگر نمیدانید پس بدانید که این تست است
  • آیا میدانید این یک تست است ؟ اگر نمیدانید پس بدانید که این تست است

این نکات هم بدانید

  1. مورد اول برای گفتگو
  2. مورد دوم برای تست و همین جوری
Gameplay8.3
Graphic8.4
Sound8.2
Story8.5
It's just like the story of the grasshopper and the octopus. All year long, the grasshopper kept burying acorns for winter, while the octopus mooched off his girlfriend and watched TV. But then the winter came, and the grasshopper died, and the octopus ate all his acorns. Also he got a race car. Is any of this getting through to you?
8.4
تگها : بازیویژه

Share this post

بدون نظر

اضافه کنید