تگ :مجله


کارواش

کارواش خانگی۱۴۰بار

کارواش خانگی۱۴۰بار ۲۰۱۳/۱۱/۱۴ Pressure Washer دستگاهی کوچک با قابلیتهای بالا، قابل استفاده جهت نظافت فضاهای باز و استفاده های گوناگون اعم از : شست وشوی خودرو ، لوازم کشاورزی، کف و دیوارها ، چربی گیری ...