بررسی کارواشهای استرانگ

بررسی کارواشهای استرانگ

لطفا سعی کنیم به طبیعت احترام بگذاریم . وقتی آشغال خودتان رو در کوچه یا خیابان میریزید آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه کسی باید آنرا برای شما جمع کند ؟

چرا به حقوق حیوانات و سایر موجودات زنده احترام نمیگذاریم ؟ چرا فکر میکنیم که بیشتر رفتار ها درست و بجا هستند …

سعی کنیم دوستار طبیعت و محیط زیست باشیم . حداقل اگر نیستیم . به آن آسیبی هم نرسانیم .

لطفا درک خودمان را افزایش دهیم .

آهنگ7.2
کیفیت صدا7.2
شعر و ترانه5.7
موسیقی8.8
در کل چیز جالبیه
7.2

Share this post

بدون نظر

اضافه کنید