انواع پولیفت و شاسی کش

انواع پولیفت و شاسی کش

Description Model Rated Pull
Cable size
Effective Distance Surface Weight Dimension
(kn) Dia.(mm) Length (m) (m) (kg) (cm)
۱T 2-hook&single wheel puller QSS1TA1 ۴.۹ ۴.۵ ۱.۸ ۰.۵ Galvanized ۱۴ ۵۶x21x24
۱T 2-hook&double wheel puller QSS1TA2 ۴.۹ ۴.۵ ۱.۸ ۰.۵ Galvanized ۱۵ ۵۶x21x24
۱.۵T 2-hook&single wheel puller QSS1.5TA1 ۷.۴ ۴.۵ ۲.۲ ۰.۷ Galvanized ۱۶.۵ ۵۸x25x22
۱.۵T 2-hook&double wheel puller QSS1.5TA2 ۷.۴ ۴.۵ ۲.۲ ۰.۷ Galvanized ۱۸ ۵۸x25x22
۲T 2-hook&single wheel puller QSS2TA1 ۹.۸ ۴.۸ ۳.۰ ۱.۱ Galvanized ۱۹.۵ ۶۱x26x22
۲T 2-hook&double wheel puller QSS2TA2 ۹.۸ ۴.۸ ۳.۰ ۱.۱ Galvanized ۲۱ ۶۱x27x22

.

لطفا درک خودمان را افزایش دهیم .

همیشه یادتان باشد که

  • آیا میدانید این یک تست است ؟ اگر نمیدانید پس بدانید که این تست است
  • آیا میدانید این یک تست است ؟ اگر نمیدانید پس بدانید که این تست است
  • آیا میدانید این یک تست است ؟ اگر نمیدانید پس بدانید که این تست است

این نکات هم بدانید

  1. مورد اول برای گفتگو
  2. مورد دوم برای تست و همین جوری
تگها : ویژه

Share this post

بدون نظر

اضافه کنید