کارواش


کارواش

کارواش خانگی۱۰۰بار

کارواش خانگی ۱۰۰بار لطفا سعی کنیم به طبیعت احترام بگذاریم . وقتی آشغال خودتان رو در کوچه یا خیابان میریزید آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه کسی باید آنرا برای ...
کارواش

کارواش خانگی ۱۳۰بار

کارواش خانگی ۱۳۰ بار لطفا سعی کنیم به طبیعت احترام بگذاریم . وقتی آشغال خودتان رو در کوچه یا خیابان میریزید آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه کسی باید آنرا ...
کارواش

کارواش خانگی۱۴۰بار

کارواش خانگی۱۴۰بار ۲۰۱۳/۱۱/۱۴ Pressure Washer دستگاهی کوچک با قابلیتهای بالا، قابل استفاده جهت نظافت فضاهای باز و استفاده های گوناگون اعم از : شست وشوی خودرو ، لوازم کشاورزی، کف و دیوارها ، چربی گیری ...
کارواش

کارواش خانگی ۱۵۰بار

کارواش خانگی مدل KAW-150B   لطفا سعی کنیم به طبیعت احترام بگذاریم . وقتی آشغال خودتان رو در کوچه یا خیابان میریزید آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه کسی باید ...