جک پالت – لیفتراک دستی


جک پالت - لیفتراک دستی

جک پالت جابجایی بار

جک پالت مخصوص جابجایی بار جک پالت دستی ابزاری است که برای جابجایی، حمل و نقل و بلند کردن مواد گوناگون در مکان هایی جهت جابه جایی وسایل مورد نیاز نظیر انبار، کارخانه، سردخانه و مکان ...